65 literals.L00045

literals.L00117
Jyoti Prakash
Jyoti Prakash
SURBAHAR
SURBAHAR
Mon, 20 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Anannya Chatterjee
Anannya Chatterjee
Krishnarpanam
Krishnarpanam
Tue, 21 Sep 2021, 2:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Lima Das
Lima Das
NRUTYADHARA
NRUTYADHARA
Tue, 21 Sep 2021, 2:30 PM
Dance
Dance
Odissi
Odissi
Harshit Parashar
Harshit Parashar
Soothing Unplugged Show
Soothing Unplugged Show
Wed, 22 Sep 2021, 11:30 AM
Music
Music
Film music, Music others, Light music
Film music, Music others, Light music
English
Swagata Sarma
Swagata Sarma
Bharatanatyam dance
Bharatanatyam dance
Wed, 22 Sep 2021, 12:30 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Telugu
GAGARLAPUDI NAGARJUNA
GAGARLAPUDI NAGARJUNA
Illusion of music
Illusion of music
Wed, 22 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Film music
Film music
Hindi
Jyoti Prakash
Jyoti Prakash
SURBAHAR
SURBAHAR
Mon, 20 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Anannya Chatterjee
Anannya Chatterjee
Krishnarpanam
Krishnarpanam
Tue, 21 Sep 2021, 2:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Lima Das
Lima Das
NRUTYADHARA
NRUTYADHARA
Tue, 21 Sep 2021, 2:30 PM
Dance
Dance
Odissi
Odissi
Harshit Parashar
Harshit Parashar
Soothing Unplugged Show
Soothing Unplugged Show
Wed, 22 Sep 2021, 11:30 AM
Music
Music
Film music, Music others, Light music
Film music, Music others, Light music
English
Swagata Sarma
Swagata Sarma
Bharatanatyam dance
Bharatanatyam dance
Wed, 22 Sep 2021, 12:30 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Telugu
GAGARLAPUDI NAGARJUNA
GAGARLAPUDI NAGARJUNA
Illusion of music
Illusion of music
Wed, 22 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Film music
Film music
Hindi

3934 literals.L00012

literals.L00117
Dhwani khatri
Dhwani khatri
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Shrabanti Das
Shrabanti Das
Dance
Dance
Kathak
Kathak
NRITYAGAMAN Dance and music studio
NRITYAGAMAN Dance and music studio
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Amruta Lokhande Morey
Amruta Lokhande Morey
Music
Music
Hindustani classical, Semi classical
Hindustani classical, Semi classical
Sohini Bandopadhyay
Sohini Bandopadhyay
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Sakshi Tiwari
Sakshi Tiwari
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Amrita Samadder
Amrita Samadder
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Shriya Popat
Shriya Popat
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Vibha Rani
Vibha Rani
Music
Music
Folk music
Folk music
Prajakta Barve
Prajakta Barve
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Parthavi Rai
Parthavi Rai
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Radhika Sree
Radhika Sree
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Dhwani khatri
Dhwani khatri
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Shrabanti Das
Shrabanti Das
Dance
Dance
Kathak
Kathak
NRITYAGAMAN Dance and music studio
NRITYAGAMAN Dance and music studio
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Amruta Lokhande Morey
Amruta Lokhande Morey
Music
Music
Hindustani classical, Semi classical
Hindustani classical, Semi classical
Sohini Bandopadhyay
Sohini Bandopadhyay
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Sakshi Tiwari
Sakshi Tiwari
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Amrita Samadder
Amrita Samadder
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Shriya Popat
Shriya Popat
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Vibha Rani
Vibha Rani
Music
Music
Folk music
Folk music
Prajakta Barve
Prajakta Barve
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Parthavi Rai
Parthavi Rai
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Radhika Sree
Radhika Sree
Dance
Dance
Kathak
Kathak

2506 literals.L00052

literals.L00117
Aadita Sinha
Aadita Sinha
Om Shakti
Om Shakti
Sun, 19 Sep 2021, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
English
Akash Dasgupta
Akash Dasgupta
Colours Of Indian Music
Colours Of Indian Music
Sun, 19 Sep 2021, 1:30 PM
Music
Music
Semi classical, Fusion
Semi classical, Fusion
Purabi Bordoloi
Purabi Bordoloi
Singing performance Purabi
Singing performance Purabi
Sun, 19 Sep 2021, 12:30 PM
Music
Music
Devotional, Ghazal, Film music
Devotional, Ghazal, Film music
Hindi
Sayanee Chavda, Arkadev Bhattacharya
Sayanee Chavda, Arkadev Bhattacharya
Uttar Dakshin
Uttar Dakshin
Sat, 18 Sep 2021, 3:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam, Kathak
Bharatanatyam, Kathak
Sanskrit
Joyeta Choudhury
Joyeta Choudhury
An Evening of Harmonious Euphony
An Evening of Harmonious Euphony
Sat, 18 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Sanjukta Nag
Sanjukta Nag
Kathak Recital by Sanjukta Nag
Kathak Recital by Sanjukta Nag
Sat, 18 Sep 2021, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Aadita Sinha
Aadita Sinha
Om Shakti
Om Shakti
Sun, 19 Sep 2021, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
English
Akash Dasgupta
Akash Dasgupta
Colours Of Indian Music
Colours Of Indian Music
Sun, 19 Sep 2021, 1:30 PM
Music
Music
Semi classical, Fusion
Semi classical, Fusion
Purabi Bordoloi
Purabi Bordoloi
Singing performance Purabi
Singing performance Purabi
Sun, 19 Sep 2021, 12:30 PM
Music
Music
Devotional, Ghazal, Film music
Devotional, Ghazal, Film music
Hindi
Sayanee Chavda, Arkadev Bhattacharya
Sayanee Chavda, Arkadev Bhattacharya
Uttar Dakshin
Uttar Dakshin
Sat, 18 Sep 2021, 3:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam, Kathak
Bharatanatyam, Kathak
Sanskrit
Joyeta Choudhury
Joyeta Choudhury
An Evening of Harmonious Euphony
An Evening of Harmonious Euphony
Sat, 18 Sep 2021, 2:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Sanjukta Nag
Sanjukta Nag
Kathak Recital by Sanjukta Nag
Kathak Recital by Sanjukta Nag
Sat, 18 Sep 2021, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi